توجه : متاسفانه به دلیل نوسان قیمت ها امکان ثبت سفارش محصولات وجود ندارد لطفا تماس بگیرید

هدفمندی 

 
 
 
 
 

شخصی که هدفی را دنبال می کند، می تواند یک فروشنده خوب محسوب شود. زیرا این ویژگی نشان می‌دهد که فرد روی وظیفه اش متمرکز است و می تواند از خود انگیزه بگیرد. فرد هدفمند تمایل دارد که کارها را سازماندهی و اولویت بندی کند تا دقیقا بداند در راه رسیدن به هدف باید چه کارهایی را در چه زمانی انجام دهد.

تعادل ویژگیهایی چون پایبند بودن به اهداف و همدلی با مشتری، می تواند شخصیت اصلی یک فروشنده ممتاز را بسازد. اگر فروشنده بیش از حد به هدف خود فکر کند، نیاز اصلی مشتری به آسانی فراموش می شود. از سوی دیگر اگر فروشنده نسبت به هدف نهایی کم توجه باشد، احتمال اینکه فرصت های کم پیدای فروش به آسانی از دست برود.

 

مسئولیت پذیری و تعهد

 

مسئولیت واژه بسیار پرباری برای یک فروشنده است. می توان از جنبه تعهد فروشنده نسبت به مشتری، به آن نگاه کرد و یا به این اندیشید که فروشنده باید مسئولیت شکست ها و پیروزی ها در فروش را بپذیرد. در هر دو شرایط یک نیروی فروش خوب به خوبی می داند باید از قدرت روحی خوبی برخوارد باشد که بتواند عواقب اتفاقات را به آسانی پذیرا باشد و در شرایط لازم برای جبران وضعیت وارد عمل شوند. علاوه بر این، از آنجایی که مشتری قلب تپنده تمامی کسب و کارهاست، فروشنده باید با تمام وجود سعی در براوردن خواسته های او داشته باشد

 
 
 
 
 
 
 
 

 تیم استارواش سعی در انجام تمامی این تعهدات و مسئولیت ها با همراهی شما عزیزان دارد